Die Stranding van die VOC-skip Schoonenberg: Struisbaai 1722


Book cover for Die Stranding van die VOC-skip Schoonenberg: Struisbaai 1722 by Jan Malan published by Africana Publishers

R225 | 160p. | ISBN 978-06399111-1-3

‘Ek bly op die skip so lank daar nog hout bo water is!’

Dít was die uitdagende woorde van skipper Albertus van Soest nadat die swaargelaaide VOC-skip Schoonenberg voor ligdag op 20 November 1722 by Struisbaai op die rotse geloop het. Sy bemanning het hom geïgnoreer en holderstebolder na die land gevlug.

Alle brondokumente uit die Kaapse argief is nou die eerste keer noukeurig nagegaan om die volle, boeiende verhaal van die stranding en van die wedervaringe van die skipbreukelinge te vertel. Die leser leer die skipper en sy bemanning ken, maar hoor ook die stemme van onder meer Goewerneur Mauritz de Chavonnes en sy amptenary, en van die Here XVII uit Nederland. Hendrik Klopper van Uilenkraal; Jacques Malan, stamvader van Suid-Afrika se Malans en wynboer van Morgenster, en sy buurman op Vergelegen, Jacob van der Heijde, word ook raakgeloop.

Die leser hoor hoe ou gerugte oor ‘n skat in Vergelegen se wingerde, in die twintigste eeu nuwe momentum gegee is deur romantiese Schoonenberg-verdigsels met die tema van ‘n verborge skat, intrige, moord en vergelding, en hoe dit byna die historiese waarheid verdring het.

Ten slotte word vertel hoe wrakduikers, amper toevallig, in die troebel waters van Northumberlandpunt by Struisbaai op oorblyfsels van ‘n wrak uit die tyd van die VOC afgekom het. Met inagneming van historiese aanduidings van die strandingsplek, kon hulle dit met net een skip verbind: die Schoonenberg.

Die boek bevat prente en kaarte, talle in volkleur.

Orders can be placed by sending an email to [email protected].

© Africana Publishers 2019 — present.