Die aanslag op die Slaweskip Meermin


Book cover for Die aanslag op die Slaweskip Meermin by Dan Sleigh, Piet Westra published by Africana Publishers

R210 | 170p. | ISBN 978-0-620-54596-9

Die reis in 1765-1766 van die VOC-slaweskip Meermin na Madagaskar is uniek in die geskiedenis van die slawehandel. Nadat 140 slawe op Madagaskar aangekoop is, het ‘n aantal mansslawe tydens die terugreis van die skip na die Kaap ‘n paar assegaaie in hande gekry, 'n deel van die offisiere en bemanning daarmee gedood, en die oorblywendes, waarvan sommiges swaar gewond, dae lank in ‘n kajuit gevange gehou. Die skip het intussen rondgedryf, aan stroom en wind oorgelewer, en het later op die kus van Struisbaai vergaan.

Hierdie boek, volledig gebaseer op argiefdokumente, bevat die eerste omvat-tende beskrywing van die gewelddadige oorname van die Meermin, ‘n desperate stryd op die oop see om vryheid en oorlewing. Dit is die dramatiese verhaal van slawe wat heldhaftig veg vir hulle vryheid, van bloedvergieting, dood, en van bedrog en verraad.

‘n Oorsig van die destydse Kaap word ook gegee en onder meer aandag geskenk aan die herkoms van Kaapse slawe, hoe hulle in slawerny beland het, waarmee hulle gekoop is, waarvoor en hoekom die Kompanjie slawearbeid gebruik het en hoe teen slawe opgetree is wanneer hulle die wette van hul eienaars oortree. Een hoofstuk word gewy aan ander slawe-opstande ter see.

Orders can be placed by sending an email to [email protected].

© Africana Publishers 2019 — present.