Di Koningen fan Skeba


Book cover for Di Koningen fan Skeba by S.J. du Toit published by Africana Publishers

R180 | 98p. | ISBN 0-620-23323-0

'n Faksimilee-herdruk van die roman Di Koningin van Skeba deur S.J. du Toit wat in 1898 vir die eerste keer verskyn het. Dit is voorsien van ‘n nuwe inleiding oor die lewe en werk van die skrywer deur Dorothea van Zyl, terwyl Fritz Ponelis die taal van die boek en die rol wat Du Toit in die totstandkoming van Afrikaans gespeel het beskryf. Die boek is mooi uitgelê met talle illustrasie. Dit was die eerste historiese roman in Afrikaans.

Orders can be placed by sending an email to [email protected].

© Africana Publishers 2019 — present.