Hierdie land van leuens


Book cover for Hierdie land van leuens by C. Louis Leipoldt published by Africana Publishers

R120 | 160p. | ISBN 0-620-29475

Leipoldt se briewe uit die Kaapkolonie het oorspronklik van Mei 1900 tot Otober 1901 in die Amsterdamse koerant Het Nieuws van de Dag verskyn. As Kaapse kolonialer gee Leipoldt sy indrukke hierin weer van die Anglo-Boere-oorlog.

Wium van Zyl het die briewe na Afrikaans vertaal en van ‘n uitvoerige inleiding en voetnote voorsien.

Orders can be placed by sending an email to [email protected].

© Africana Publishers 2019 — present.